ÚvodO spoločnostiUvodUvod

O spoločnosti

Spoločnosť GEOCOM INVEST, a.s. vznikla v roku 2000. Spoločnosť pôsobí v oblasti Prešovského a Košického regiónu.


Cieľom spoločnosti je služba zákazníkom v oblasti projektovania a vyhodnocovania geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia!

SprostredkovaniePoradenstvoKonzultácieProjektovanieNaše službyÚvod